ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:28  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:26  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:25  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 16:22  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1392ساعت 8:46  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1392ساعت 8:41  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1392ساعت 8:39  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 20:4  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

امام جواد(ع) :

 

سه چیز است كه در اثر آن، بنده به مقام رضوان الهی می رسد:

 

 استغفار فراوان، فروتنی و زیاد صدقه دادن

 

هرگز نگو نمی توانم،بلکه بگوئید ؛

 

         سعی می کنم بتوانم

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 20:1  توسط اسماعیل-دوستکان  | 

حکمت الهی

 ماهیان ازتلاطم دریابه خداشکایت بردند

 وچون دریاآرام شد خودرااسیر تورصیادان یافتند.

تلاطم های زندگی حکمتی از خداونداست.

 پس چه خوب است  ازخدابخواهیم  دلهایمان آرام باشد نه دریای

 دوروبرمان!!

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 19:59  توسط اسماعیل-دوستکان  |